کلمات کليدي: "مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی"

پایگاه خبری معدن نیوز- سرپرست مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران گفت: همکاری‌های مشترک صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی کرج بر آغاز همکاری‌های مشترک تاکید کردند.

پایگاه خبری معدن نیوز- سرپرست مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، اجرای10 فعالیت عمده این مرکز را طی سال 94 تشریح کرد.

پایگاه خبری معدن نیوز- مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران رتبه دوم ارزیابی عملکرد مراکز آزمایشگاهی را کسب کرد.

پایگاه خبری معدن نیوز- مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و شرکت مینتک، ‌یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.

پایگاه خبری معدن نیوز- داود شاه صبا وزیر معادن و نفت افغانستان به همراه مدیران ارشد بخش وزارت اکتشاف و صنایع آن کشور، از مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران بازدید کرد.

آخرین اخبار