کلمات کليدي: "فولاد صنعت بناب"

پایگاه خبری معدن نیوز- دکتر ابوتراب فاضل به عنوان مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب انتخاب شد.

آخرین اخبار