قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۶ : ۱۳ : ۰۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
828.20 $
827.70 $
 نقره
15.79 $
15.78 $
 پالادیوم
916.90 $
916.50 $
 آلومینیوم
2057.63 $
2082.5 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6182.44 $
6180.6 $
 نیکل
13602.57 $
13602.65 $
 قلع
19494.45 $
19397.5 $
 سرب
2161.75 $
2162.03 $
 روی
2474.68 $
2475 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۶ : ۱۳ : ۰۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
159000
158000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
156000
154000
 شمش هرمزال
156000
154000
 شمش ايرالكو
156000
154000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
113477
113219
 بورس شانگهای / $
2096.09 $
2095.15 $
 بورس لندن LME / $
2057.63 $
2082.5 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۶ : ۱۳ : ۰۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
295485
303985
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
305899
314316
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6182.44 $
6180.6 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۶ : ۱۳ : ۰۶
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2474.68 $
2475 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۶ : ۱۳ : ۰۶
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2161.75 $
2162.03 $

آخرین اخبار