قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۳ : ۵۶ : ۰۹
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
905.90 $
906.10 $
 نقره
16.56 $
16.57 $
 پالادیوم
985.30 $
985.40 $
 آلومینیوم
2269.26 $
2261.5 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6955.37 $
6949.65 $
 نیکل
14771.6 $
14771.24 $
 قلع
20684.58 $
20572.5 $
 سرب
2472.43 $
2472.3 $
 روی
3043.95 $
3046.5 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۳ : ۵۶ : ۰۹
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
140000
139000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
134000
131500
 شمش هرمزال
134000
131500
 شمش ايرالكو
134000
131500
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
119819
115988
 بورس شانگهای / $
2294.8 $
2313.27 $
 بورس لندن LME / $
2269.26 $
2261.5 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۳ : ۵۶ : ۰۹
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
314580
314611
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
324744
324775
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6955.37 $
6949.65 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۳ : ۵۶ : ۰۹
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
3043.95 $
3046.5 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۳ : ۵۶ : ۰۹
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2472.43 $
2472.3 $

آخرین اخبار