قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۱ : ۳۰ : ۰۴
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
815.20 $
815.10 $
 نقره
14.20 $
14.21 $
 پالادیوم
1004.40 $
1005.20 $
 آلومینیوم
2025.73 $
2028.75 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6089.67 $
6085.4 $
 نیکل
12369.63 $
12362.01 $
 قلع
18937.88 $
18940 $
 سرب
2063.76 $
2061.53 $
 روی
2371.46 $
2312.5 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۱ : ۳۰ : ۰۴
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
295000
292000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
290000
285000
 شمش هرمزال
290000
285000
 شمش ايرالكو
290000
285000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
198946
---
 بورس شانگهای / $
2111.8 $
2111.71 $
 بورس لندن LME / $
2025.73 $
2028.75 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۱ : ۳۰ : ۰۴
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
466242
439895
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
489554
461890
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6089.67 $
6085.4 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۱ : ۳۰ : ۰۴
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2371.46 $
2312.5 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۵۱ : ۳۰ : ۰۴
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2063.76 $
2061.53 $

آخرین اخبار