قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۹ : ۲۹ : ۱۹
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
848.00 $
845.10 $
 نقره
14.39 $
14.27 $
 پالادیوم
1158.90 $
1150.70 $
 آلومینیوم
1939.12 $
1928.59 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6250.44 $
6176.75 $
 نیکل
11319.78 $
11312.72 $
 قلع
19397.16 $
19410.35 $
 سرب
1994.28 $
1949.28 $
 روی
2649.42 $
2592.38 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۹ : ۲۹ : ۱۹
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
290000
286000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
280000
276000
 شمش هرمزال
280000
276000
 شمش ايرالكو
280000
276000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
242638
236682
 بورس شانگهای / $
1985.44 $
2004.09 $
 بورس لندن LME / $
1939.12 $
1928.59 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۹ : ۲۹ : ۱۹
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
517334
516101
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
543201
635712
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6250.44 $
6176.75 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۹ : ۲۹ : ۱۹
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2649.42 $
2592.38 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۹ : ۲۹ : ۱۹
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1994.28 $
1949.28 $

آخرین اخبار