تیتر: کاهش سریع تقاضای مس، دور از انتظار است
پست الکترونیک فرستنده: *
پست الکترونیک گیرنده: *
متن: