تیتر: ارزش صادرات مجموع معدن و صنایع معدنی به یک میلیارد و 20 میلیون دلار رسید
پست الکترونیک فرستنده: *
پست الکترونیک گیرنده: *
متن: