تیتر: فاز نخست کارخانه ذوب آهن ملکان در چند ماه آینده به بهره برداری می رسد
پست الکترونیک فرستنده: *
پست الکترونیک گیرنده: *
متن: