تیتر: آلمان و ايران دو شريک قديمي در حوزه صنعتي هستند
پست الکترونیک فرستنده: *
پست الکترونیک گیرنده: *
متن: