تیتر: صورت‌هاي مالي ايميدرو تصويب شد
پست الکترونیک فرستنده: *
پست الکترونیک گیرنده: *
متن: