نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش مشتری برگزار می شود
سه شنبه 30 مرداد 1397 - 2:32:37 PM

به گزارش معدن نیوز، محورها و بخش های اصلی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش شامل مرور کلی بر مدیریت دانش مشتری و اهداف آن، دانش مشتری در زنجیره ارزش دانش، مهارت های نرم بین فردی و سازمانی برای تمرکز مشتری، نقشه راه مشتری در سازمان، مدیریت ارزش مشتری، نقش فناوری در مدیریت دانش مشتری، فرهنگ سازمانی دانش محور به عنوان ستون مدیریت دانش مشتری و دانش مشتری به عنوان نیروی محرکه نوآوری می باشد.

برگزارکنندگان این کنفرانس موسسه توسعه خرد پارسی، سازمان مدیریت صنعتی و انجمن مشاوران مدیریت ایران می باشد.

معدن نیوز به عنوان حامی رسانه ای این کنفرانس بخش مربوط به شرکتهای فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی را عهده دار خواهد بود. 

شرکتهای فعال در حوزه معدن، فلزات، متالورژی و بخشهای مرتبط و وابسته می توانند طی تماس با شماره 88947439 هماهنگی لازم را انجام دهند.


http://www.madannews.com/Fa/News/242822/نخستین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-دانش-مشتری-برگزار-می-شود
بستن   چاپ