ارزش صادرات مجموع معدن و صنایع معدنی به یک میلیارد و 848میلیون دلار رسید
دوشنبه 29 خرداد 1396 - 10:59:39 AM
براساس برنامه در بخش معدن و صنایع معدنی یک میلیارد و 214 میلیون دلار صادرات پیش بینی شده است، که با صادرات یک میلیارد و 848 میلیون دلار مواد و صنایع معدنی 152 درصد محقق شده است.
به گزارش معدن نیوز برنامه مجموع معدن و صنایع معدنی طی دو ماهه اول امسال یک میلیارد و 214 میلیون دلار صادرات بوده است که درصد تحقق برنامه 152 درصد بوده است.
هم چنین در 2 ماهه نخست امسال به ارزش 161 میلیون دلار مواد معدنی که از این مجموع ؛ 52 میلیون دلار سایر مواد معدنی و 108 میلیون دلار سنگ آهن  صادرات داشته است  که نسبت به 2 ماهه سال 95 به ترتیب رشد 10، 20 و 6 درصدی داشته اند.
همچنین برنامه مجموع معدن طی دو ماهه اول امسال 183میلیون دلار صادرات بوده است که درصد تحقق برنامه 88 درصد اعلام شده است.
براساس این گزارش ؛ طی 2 ماهه نخست امسال ارزش صادرات مجموع صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی   یک میلیارد و 687میلیون دلار بوده است.
همچنین برنامه صنایع معدنی طی دو ماهه اول امسال  یک میلیارد و 30میلیون دلار صادرات بوده است که درصد تحقق برنامه 164 درصد بوده است.
در ادامه این گزارش  صادرات 2 ماهه مجموع صنایع معدنی  به تفکیک  شامل :  فرو آلیاژها  به ارزش 7 میلیون دلار و به وزن 5 هزار تن ، شمش فولادی به ارزش 342 میلیون دلار و به وزن یک میلیون و 85 هزارتن ، محصولات تخت نورد شده  به ارزش 10 میلیون دلارو به وزن 21 هزار تن ، محصولات طویل فولادی به ارزش 74 میلیون دلار و به ارزش 161 هزارتن، کنسانتره مس به ارزش 58 میلیون دلار و به وزن 85 هزار تن  ، مس کاتد به ارزش 38 میلیون دلار و به وزن 8 هزارتن ، شمش آلومینیم  به ارزش 57 میلیون دلارو به وزن 35 هزار تن ، سرب به صورت کار نشده  به ارزش 20 میلیون دلار و و به وزن 10هزارتن، روی به صورت کار نشده به ارزش 57 میلیون دلارو به وزن 26 هزارتن و سایر تعرفه های معدنی فلزی  به ارزش 769 میلیون دلار بوده است.


http://www.madannews.com/Fa/News/20243/ارزش-صادرات-مجموع-معدن-و-صنایع-معدنی-به-یک-میلیارد-و-848میلیون-دلار-رسید
بستن   چاپ